Posts Tagged

4D NAND

SK hynix

SK海力士早就在6月份就宣佈正式量產128層堆疊的4D NAND快閃記憶體,成為全球首家量產128層

SK hynix
SK hynix

今年 6 月份時,SK Hynix 全球首發 128 層堆棧的 4D NAND,雖然名為 4D NA

SK hynix

正在美國舉辦的Flash Memory Summit首日已經結束,亮點頗多。 Keynote環節倒數